ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาไทย

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด