ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาตรรกะความมีเหตุผล

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด