ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด