ประวัติแผนก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 06 พฤษภาคม 2011 เวลา 19:38 น.

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีนายเฉลียว เทศทับ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในสมัยนั้น และมีอาจารย์ดิษฐพงษ์ (บรรดิษฐ์)  ทรัพย์เอนก เป็นหัวหน้าแผนกคนแรก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากแผนกช่างไฟฟ้า ในการใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือในดำเนินการเรียนการสอนประมาณ 1 ปีการศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปีแรกมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนจำนวน 45 คน นับว่าเป็นศิษย์อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1

ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนประมาณ 100 คน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับชั้น คือ ปวช.1, ปวช.2 และ ปวช.3 ซึ่งมีทั้งนักเรียนชายและหญิงให้ความสนใจเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

โดยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จนถึงปัจจุบัน และมีความต้องการเปิดสอนในระดับ ปวส. เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนนักศึกษาต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 18:23 น.